Användarvillkor

1. SAMTAL TILL VILLKOR

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal som ingåtts mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet du och vi, angående din tillgång till och användning av

webbplatsen såväl som alla andra medieformer, mediekanaler, mobilwebbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade, länkade eller på annat sätt anslutna till dessa (sammantaget “Webbplatsen”). Du samtycker till att genom att gå in på webbplatsen har du läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR, ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDAD ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE AVSLUTA ANVÄNDNING OMEDELBART.

Tilläggsvillkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen häri genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor från tid till annan. Vi kommer att varna dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet “Senast uppdaterad” i dessa användarvillkor, och du väntar på att få ett specifikt meddelande om varje sådan ändring. Se till att du kontrollerar de tillämpliga villkoren varje gång du använder vår webbplats så att du förstår vilka villkor som gäller. Du kommer att vara föremål för, och kommer att anses ha blivit medveten om och att ha accepterat, ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum sådana reviderade användarvillkor publicerades.

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle vara föremål för något registreringskrav för oss inom sådan jurisdiktion eller land. Följaktligen gör de personer som väljer att komma åt webbplatsen från andra platser på eget initiativ och är ensamma ansvariga för efterlevnad av lokala lagar, om och i den mån lokala lagar är tillämpliga.

Webbplatsen är inte skräddarsydd för att följa branschspecifika bestämmelser (HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), så om din interaktion skulle omfattas av sådana lagar, du får inte använda denna webbplats. Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som skulle bryta mot Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 18 år gamla. Personer under 18 år får inte använda eller registrera sig för webbplatsen.

2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inte annat anges är webbplatsen vår egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (sammantaget “innehållet”) och varumärken, servicemärken och logotyper som finns däri (“märkena”) ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i USA, internationell upphovsrättslagar och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen “i befintligt skick” endast för din information och personliga bruk. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, samlas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för vilket kommersiellt syfte som helst, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen, beviljas du en begränsad licens att få åtkomst till och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått korrekt åtkomst till enbart för din personliga, icke-kommersiell användning. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​dig i och till webbplatsen, innehållet och märkena.

3. ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda webbplatsen intygar och garanterar du att: (1) du har rättskapacitet och du samtycker till att följa dessa användarvillkor; (2) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du bor; (3) du kommer inte att komma åt webbplatsen på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; (4) du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (5) din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).< /p>

4. FÖRBJUDNA AKTIVITETER

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det för vilket vi gör webbplatsen tillgänglig. Webbplatsen får inte användas i samband med några kommersiella ansträngningar förutom de som är specifikt godkända eller godkända av oss.

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

Hämta systematiskt data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller kompilera, direkt eller indirekt, en samling, kompilering, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.

Lura, lura eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation som användarlösenord.

Kringgå, inaktivera eller på annat sätt stör säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller innehållet däri p>

Förakta, smutskasta eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen, enligt vår åsikt.

Använd all information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.

Använda våra supporttjänster på felaktigt sätt eller skicka in falska rapporter om missbruk eller tjänstefel.

Använd webbplatsen på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar eller förordningar.

Deltag i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.

Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av versaler och spam (kontinuerlig postning av upprepad text), som stör någon parts oavbrutna användning och njutning av webbplatsen eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.

Delta i all automatiserad användning av systemet, som att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning.

Ta bort meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från innehållet.

Försök att utge sig för en annan användare eller person eller använd en annan användares användarnamn.

Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) allt material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamling eller överföringsmekanism, inklusive utan begränsning, tydliga grafikutbytesformat (“gifs”), 1×1 pixlar, webb buggar, cookies eller andra liknande enheter (ibland kallade “spionprogram” eller “passiva insamlingsmekanismer” eller “pcms”).

Störa, störa eller skapa en onödig börda på webbplatsen eller nätverken eller tjänsterna som är anslutna till webbplatsen.

Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra agenter eller engagerad i att tillhandahålla någon del av webbplatsen till dig.

Försök att kringgå alla åtgärder på webbplatsen utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen eller någon del av webbplatsen

Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.

Utan vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, dechiffrera, dekompilera, plocka isär eller bakåtkonstruera någon av programvaran som utgör eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.

Utsett om det kan vara resultatet av standardanvändning av sökmotorer eller webbläsare, använd, lansera, utveckla eller distribuera alla automatiserade system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fuskverktyg, skrapa eller offlineläsare som har åtkomst till webbplats, eller använda eller starta något obehörigt skript eller annan programvara.

Använd en inköpsagent eller inköpsagent för att göra inköp på webbplatsen.

Utför otillåten användning av webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk väg eller på annat sätt i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatiskt sätt eller under falska förevändningar.

Använd webbplatsen som en del av alla försök att konkurrera med oss ​​eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för någon inkomstgenererande verksamhet eller kommersiellt företag.

5. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG

Webbplatsen erbjuder inte användare att skicka eller lägga upp innehåll. Vi kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, visa, överföra, framföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier , grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (sammantaget “Bidrag”). Bidrag kan vara synliga för andra användare av webbplatsen och via tredje parts webbplatser. Som sådan kan alla bidrag du överför behandlas i enlighet med webbplatsens sekretesspolicy. När du skapar eller gör några bidrag tillgängliga, representerar och garanterar du därmed att:

Skapandet, distributionen, överföringen, offentlig visning eller framförandet, och åtkomsten, nedladdningen eller kopieringen av dina bidrag gör inte intrång i äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätten, patentet, varumärket, handeln hemliga eller moraliska rättigheter för tredje part.

Skapandet, distributionen, överföringen, offentlig visning eller framförandet, och åtkomsten, nedladdningen eller kopieringen av dina bidrag gör inte intrång i äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätten, patentet, varumärket, handeln hemliga eller moraliska rättigheter för tredje part.

Du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtyckena, utgåvorna och tillstånden att använda och tillåta oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen att använda dina bidrag på något sätt som avses i Webbplatsen och dessa användarvillkor.

Du har skriftligt samtycke, frigivning och/eller tillåtelse från varje identifierbar individuell person i dina bidrag att använda namnet eller bilden av varje sådan identifierbar individuell person för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på något sätt som övervägs av webbplatsen och dessa användarvillkor.

Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.

Dina bidrag är inte oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, massutskick eller andra former av uppmaning.

Dina bidrag är inte obscena, oanständiga, elaka, smutsiga, våldsamma, trakasserande, förtalande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt beslut av oss).

Dina bidrag hånar inte, hånar, nedvärderar, skrämmer eller missbrukar någon.

Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i den juridiska betydelsen av dessa termer) någon annan person och för att främja våld mot en specifik person eller klass av människor.

Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.

Dina bidrag bryter inte mot tredje parts integritet eller publicitetsrättigheter.

Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag angående barnpornografi eller på annat sätt avsedda att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande.

Dina bidrag innehåller inga stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuella preferenser eller fysiska handikapp.

Dina bidrag bryter inte på annat sätt mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

All användning av webbplatsen i strid med det föregående bryter mot dessa användarvillkor och kan bland annat leda till uppsägning eller avstängning av dina rättigheter att använda webbplatsen.

6. BIDRAGSLICENS

Du samtycker till att vi får komma åt, lagra, bearbeta och använda all information och personlig information som du tillhandahåller enligt villkoren i integritetspolicyn och dina val (inklusive inställningar).

Genom att skicka in förslag eller annan feedback om webbplatsen samtycker du till att vi kan använda och dela sådan feedback för alla ändamål utan kompensation till dig.

Vi hävdar inget ägande över dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är associerade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller representationer i dina bidrag från dig i något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.

7. RIKTLINJER FÖR RECENSIONER

Vi kan ge dig områden på webbplatsen där du kan lämna recensioner eller betyg. När du publicerar en recension måste du uppfylla följande kriterier: (1) du bör ha förstahandserfarenhet av den person/enhet som granskas; (2) dina recensioner får inte innehålla stötande svordomar eller stötande, rasistiskt, stötande eller hatspråk; (3) dina recensioner bör inte innehålla diskriminerande referenser baserat på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller diskriminering; (4) dina recensioner bör inte innehålla referenser till olaglig aktivitet; (5) du bör inte vara ansluten till konkurrenter om du publicerar negativa recensioner; (6) du bör inte dra några slutsatser om uppförandets laglighet; (7) du får inte publicera några falska eller vilseledande påståenden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att skriva recensioner, vare sig de är positiva eller negativa.

Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller att radera recensioner, även om någon anser att recensioner är stötande eller felaktiga. Recensioner stöds inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikter från någon av våra affiliates eller partners. Vi tar inte på oss ansvar för någon granskning eller för några anspråk, skulder eller förluster som härrör från någon granskning. Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicenserbar rättighet och licens att reproducera, modifiera, översätta, överföra på alla sätt, visa, utföra, och/eller distribuera allt innehåll som rör recensioner.

8. SOCIALA MEDIER

Som en del av webbplatsens funktionalitet kan du länka ditt konto till onlinekonton du har hos tredje parts tjänsteleverantörer (varje sådant konto, ett “tredjepartskonto”) genom att antingen: (1) tillhandahålla ditt tredje part -Inloggningsinformation för partikontot via webbplatsen; eller (2 ) som tillåter oss att komma åt ditt Tredjepartskonto, vilket är tillåtet enligt de tillämpliga villkoren som styr din användning av varje Tredjepartskonto. Du intygar och garanterar att du har rätt att avslöja din inloggningsinformation för ditt Tredjepartskonto till oss och/eller ge oss åtkomst till ditt Tredjepartskonto, utan att du bryter mot någon av de villkor och villkor som styr din användning av tillämpliga Tredjepartskonto, och utan att tvinga oss att betala några avgifter eller göra oss föremål för några användningsbegränsningar som ålagts av tredjepartstjänsteleverantören för Tredjepartskontot. Genom att ge oss åtkomst till tredjepartskonton förstår du att (1) vi kan komma åt, göra tillgängligt och lagra (om tillämpligt) allt innehåll som du har tillhandahållit till och lagrat i ditt tredjepartskonto (det “sociala nätverket” ”Innehåll”) så att det är tillgängligt på och genom webbplatsen via ditt konto, inklusive utan begränsning eventuella vänlistor och (2) vi kan skicka till och ta emot ytterligare information från ditt tredjepartskonto i den mån du meddelas när du länka ditt konto till Tredjepartskontot. Beroende på vilka Tredjepartskonton du väljer och med förbehåll för de sekretessinställningar som du har angett i sådana Tredjepartskonton, kan personligt identifierbar information som du lägger till dina Tredjepartskonton vara tillgänglig på och genom ditt konto på webbplatsen. Observera att om ett Tredjepartskonto eller tillhörande tjänst blir otillgängligt eller vår åtkomst till ett sådant Tredjepartskonto avslutas av den tredje parts tjänsteleverantören, kan det hända att Socialt nätverksinnehåll inte längre är tillgängligt på och via Webbplatsen. Du kommer att ha möjlighet att när som helst inaktivera anslutningen mellan ditt konto på webbplatsen och dina tredjepartskonton. OBSERVERA ATT DITT RELATION MED TREDJEPARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM ÄR KNAPPADE TILL DINA TREDJEPARTSKONTON ENDAST STYRS AV DITT AVTAL MED SÅDANA TREDJEPARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER. Vi gör inga ansträngningar för att granska något innehåll i sociala nätverk för något syfte, inklusive men inte begränsat till, för noggrannhet, laglighet eller icke-intrång, och vi är inte ansvariga för innehåll i sociala nätverk. Du bekräftar och samtycker till att vi kan komma åt din e-postadressbok som är kopplad till ett Tredjepartskonto och din kontaktlista lagrad på din mobila enhet eller surfplatta enbart i syfte att identifiera och informera dig om de kontakter som också har registrerat sig för att använda webbplatsen . Du kan avaktivera anslutningen mellan webbplatsen och ditt tredjepartskonto genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan eller via dina kontoinställningar (om tillämpligt). Vi kommer att försöka radera all information som lagras på våra servrar och som erhållits via ett sådant tredjepartskonto, förutom användarnamnet och profilbilden som kopplas till ditt konto.

9. INLÄMNINGAR

Du erkänner och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen (“Inlämningar”) som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiella och kommer att bli vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan bekräftelse eller kompensation till dig. Du avsäger dig härmed alla moraliska rättigheter till sådana bidrag, och du garanterar härmed att alla sådana inlägg är original hos dig eller att du har rätt att skicka in sådana inlägg. Du samtycker till att det inte ska finnas någon regressrätt mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina Bidrag.

10. TREDJE PARTS WEBBPLATS OCH INNEHÅLL

Webbplatsen kan innehålla (eller så kan du skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser (“tredjepartswebbplatser”) samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video, information, applikationer, programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller härrör från tredje part (“Tredjepartsinnehåll”). Sådana tredjepartswebbplatser och tredjepartsinnehåll undersöks inte, övervakas eller kontrolleras inte med avseende på riktighet, lämplighet eller fullständighet av oss, och vi är inte ansvariga för eventuella tredjepartswebbplatser som nås via webbplatsen eller tredje parts innehåll som publiceras på, tillgänglig via eller installerad från webbplatsen, inklusive innehåll, noggrannhet, stötande, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer på eller som finns i tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll. Inkludering av, länkning till eller tillåtande av användning eller installation av tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll innebär inte att vi godkänner eller godkänner det. Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och få tillgång till tredje parts webbplatser eller att använda eller installera innehåll från tredje part, gör du det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre gäller. Du bör läsa de tillämpliga villkoren licenser, inklusive sekretess- och datainsamlingsmetoder, för alla webbplatser som du navigerar till från webbplatsen eller relaterade till applikationer du använder eller installerar från webbplatsen. Alla köp du gör via tredje parts webbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i förhållande till sådana köp som är exklusivt mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Du samtycker till och erkänner att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på tredje parts webbplatser och du ska hålla oss oskadliga från all skada som orsakas av dina sådana produkter eller tjänster. Dessutom håller du oss oskadliga från eventuella förluster som du lider eller skada som orsakas dig i samband med eller på något sätt härrör från tredje parts innehåll eller kontakt med tredje parts webbplatser.

11. HANTERING AV WEBBPLATSEN

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för brott mot dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, efter eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive utan begränsning, rapportering av en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina bidrag eller någon del därav; (4) att efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivet stora eller på något sätt betungande för våra system; och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta en korrekt funktion av webbplatsen.

12. VILLKOR OCH UPPSÄGNING

Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANDRA BESTÄMMELSE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI VI RÄTTET ATT, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSENS (INKLUSIVE ATT BLOCKERA VISSA IP-ADRESSSONER FÖR EN REASON). UTAN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT PÅ NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND SOM FINNS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAGAR ELLER FÖRESKRIFTER. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER RADERA NÅGOT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU PLAPTAT NÄR SOM HELST, UTAN VARNING, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE.

Om vi ​​avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning, är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på någon tredje part, även om du kan agera på uppdrag av tredje part. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till att söka rättslig, straffrättslig och föreläggande.

13. MODIFIKATIONER OCH AVBROTT

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av webbplatsen.

Vi kan inte garantera att webbplatsen alltid är tillgänglig. Vi kan uppleva hårdvara, mjukvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för förlust, skada eller olägenhet som orsakas av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen under någon driftstopp eller avbrott på webbplatsen. Ingenting i dessa användarvillkor kommer att tolkas för att förplikta oss att underhålla och stödja webbplatsen eller att tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med detta.

14. TVISTLÖSNING

För att påskynda lösningen och kontrollera kostnaderna för eventuella tvister, kontroverser eller anspråk relaterade till dessa användarvillkor (varje “tvist” och tillsammans “tvisterna”) som antingen du eller oss (individuellt, en “part”) och tillsammans, “Parterna”), är parterna överens om att först försöka förhandla om en tvist (förutom de tvister som uttryckligen anges nedan) informellt under minst trettio (30) dagar innan skiljeförfarande inleds. Sådana informella förhandlingar inleds efter skriftligt meddelande från en part till den andra parten.

Bindande skiljedom

All tvist som uppstår ur eller i samband med detta kontrakt, inklusive alla frågor om dess existens, giltighet eller uppsägning, ska hänvisas till och slutgiltigt lösas av den internationella skiljedomsdomstolen under Europeiska skiljedomskammaren (Belgien, Bryssel) , Avenue Louise, 146) enligt reglerna för denna ICAC, som, som ett resultat av hänvisningen till den, anses vara en del av denna klausul.

Begränsningar

Parterna är överens om att alla skiljeförfaranden ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning som lagen tillåter, (a) får ingen skiljedom förenas med något annat förfarande; (b) det finns ingen rättighet eller auktoritet för att någon tvist ska avgöras på basis av grupptalan eller att använda grupptalan; och (c) det finns ingen rättighet eller auktoritet för att någon tvist ska väckas i en påstådd representativ egenskap på uppdrag av allmänheten eller någon annan person.

Undantag från informella förhandlingar och skiljeförfarande

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser om informella förhandlingar och bindande skiljeförfarande: (a) alla tvister som syftar till att upprätthålla eller skydda, eller om giltigheten av, någon av en parts immateriella rättigheter ; (b) någon tvist relaterad till, eller som härrör från, anklagelse om stöld, piratkopiering, intrång i privatlivet eller otillåten användning; och (c) alla anspråk på föreläggande. Om denna bestämmelse visar sig vara olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer ingen av parterna att välja att medla någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som befinns vara olaglig eller omöjlig att verkställa och en sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion inom de domstolar som är listade för jurisdiktion ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den domstolens personliga jurisdiktion.

15. RÄTTELSER

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

18. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

UNDER INGEN OMSTÄNDIGHET KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ANSVARIGA GEMENSAMMA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJANDE, EXEMPLARISKA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA ELLER STRÄFFANDE SKADA MOT SÄKERHET, AV DATA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR UPPRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA.

19. ERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss oskadliga, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden och utgifter, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av: (1) användning av webbplatsen; (2) brott mot dessa användarvillkor; (3) eventuella brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa användarvillkor; (4) din kränkning av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (5) någon uppenbar skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du anslutit till via webbplatsen. Trots det föregående förbehåller vi oss rätten att, på din bekostnad, överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att gottgöra oss, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna gottgörelse när vi blir medvetna om det.

20. ANVÄNDARDATA

Vi kommer att behålla vissa data som du överför till webbplatsen i syfte att hantera webbplatsens prestanda, såväl som data relaterade till din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopieringar av data, är du ensam ansvarig för all data som du överför eller som hänför sig till någon aktivitet du har gjort med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för någon förlust eller korruption av sådan data, och du avsäger dig härmed all rätt att vidta åtgärder mot oss som uppstår till följd av sådan förlust eller korruption av sådan data.

21. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATER

Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA SIGNATER, KONTRAKTER, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REKORD, OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICIER OCH REGISTRERING AV TRANSAKTIONER SOM INITIERAS ELLER SLUTFÖRS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSENS. Du avsäger dig härmed alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller lagring av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.

22. C.A. LIFORNIA ANVÄNDARE OCH INBÅNARE

Om ett klagomål hos oss inte löses på ett tillfredsställande sätt kan du skriftligen kontakta Complaint Assistance Unit vid Division of Consumer Services vid California Department of Consumer Affairs på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornien 95834 eller per telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

23. ÖVRIGT

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på webbplatsen eller med avseende på webbplatsen utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor gäller i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Vi kan överlåta någon eller alla av våra rättigheter och skyldigheter till andra när som helst. Vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för någon förlust, skada, försening eller underlåtenhet att agera som orsakats av någon orsak utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara skadlig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen särskiljas från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande skapat mellan dig och oss som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss på grund av att du har utarbetat dem. Du avsäger dig härmed alla försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa Användarvillkor och bristen på undertecknande av parterna för att verkställa dessa Användarvillkor.

24. KONTAKTA OSS

För att lösa ett klagomål angående webbplatsen eller för att få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss.

Rekommenderade nyheter

Nyhetsbanken

Nyhetsbanken

Av admin 962 utsikt

Författare

Anneli Bülow 3 nyheter
Kristoffer Matsson 3 nyheter
admin 2 nyheter
Max Julin 1 nyheter
Ossi Carp 1 nyheter

Kategorier

Populära nyheter

Nyhetsbanken

Nyhetsbanken

Av Kristoffer Matsson 975 utsikt
Nyhetsbanken

Nyhetsbanken

Av admin 962 utsikt

Relaterade nyheter

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website